Hodźijska gmejna nadźija so impulsow

póndźela, 22. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Třoch Hwězdach nastawa parkowanišćo za 68 nakładnych awtow. Mjez druhim změja tam tež nuznik, duše a přikuskowy kiosk.  Foto: Carmen Schumann W Třoch Hwězdach nastawa parkowanišćo za 68 nakładnych awtow. Mjez druhim změja tam tež nuznik, duše a přikuskowy kiosk. Foto: Carmen Schumann

W Třoch Hwězdach nastawa tuchwilu parkowanišćo za 68 nakładne awta. Wone ma z přikładom za přichod być, a awtodróhowe parkowanišća wolóžeć.

Tři Hwězdy (CS/SN). Nowe parkowanišćo za nakładne awta w Třoch Hwězdach w Hodźijskej gmejnje dźeń a dale rosće. Mjeztym zo twarscy dźěłaćerjo tuchwilu na zadnim róžku fundamenty za přikuskowy kiosk přihotuja, kładu na druhim městnje bordy a wotwodźenje za dešćowu wodu, kotrež zdobom tež jednotliwe parkowanske městna za nakładne awta wotmjezuja. Kaž sej to zakonjedawar žada, njeje nowe parkowanišćo wjace hač kilometer wot awtodróhoweho přijězda Słona Boršć zdalene.

Tajke parkowanišća za nakładne awta su nuznje trěbne, dokelž nańdu šoferojo tychle hoberskich mašinow na wotpočnišćach direktnje při awtodróze často jenož jara ćežko swobodne městna za swoje trucki. To wjedźe potom husćišo k strašnym situacijam. Dokelž njemóža šoferojo swoje po zakonju cyle jasnje předpisane, časy za wotpočowanje dodźeržeć, wotstaja často swój Lkw na městnach, hdźež njeje to dowolene a k tomu zdźěla tež chětro strašne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND