Widźał,słyšał, napisał (22.08.22)

póndźela, 22. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Sprawnje prajene sym do­tal elektrisce ćěrjene aw­ta we wobchadźe z wě­stym posměwkom wob­kedź­bo­wał. Prašach so stajnje, kak daloko ze swojej słabej bateriju hišće pojědu? Abo hač sej wodźer docyła zwěri, klimatizaciju wužiwać, zo njeby přewjele energije přetrjebał a na kóncu awto daloko před přichodnej nabiwanskej stacijiu stejo wostało?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND