750 balonow za Slepo

srjeda, 24. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(1 )

Němsko-serbski šulski kompleks w Slepom nawjazuje na njedawny wjesny jubilej składnostnje 750lětneho wobstaća łužiskeho sydlišća w srjedźnej Łužicy.

Slepo (AK/SN). Slepjanska zakładna a wyša šula nawjazujetej na njedawny jubilej składnostnje 750lětneho wobstaća Slepoho. Na to skedźbnjatej w aktualnym hamtskim łopjenu zarjadniskeho zjednoćenstwa Slepo. K jubilejnemu lětu chcedźa chowancy šulskeho centruma rjećaz ze znajmjeńša 750 balonow nastać dać. Derje widźomne chcedźa jón potom w Němsko-serbskim šulskim kompleksu pójsnyć.

Šulerjo su nětko namołwjeni, z pisakami a seršćowcami kreatiwnje a originelnje balony wuhotować. Hotowe wuměłstwowe twórby móža w horće šulskeho centruma wotedać. K swjedźenje składnostnje oficialneho pomejnowanja šule w septembrje je předwidźane balony potom do njebja pušćić. Hišće hač do kónca měsaca, potajkim hač do 30. awgusta, móža šulerki a šulerjo swoje wuměłstwowe twórby hišće w horće wotedać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND