Myto němsko- serbskej komunje

štwórtk, 01. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Delegacija z Běłeje Góry/Bělina je wosebite myto přijała.  Foto: Horst Adam Delegacija z Běłeje Góry/Bělina je wosebite myto přijała. Foto: Horst Adam

Dešno (HA/SN). W lětomaj 2021/2022 su 11. krajne wurisanje „Naša wjes ma přichod“ w Braniborskej přewjedli. Na nim je so 63 wsow a měšćanskich dźělow wobdźěliło, kotrež běchu te z najlěpšimi wuslědkami w 16 braniborskich wokrjesach. Wosebita wubědźowanska komisija je z nich w juniju 14 najlěpšich zwěsćiła.

Jich zastupjerjo běchu minjeny tydźeń do Dešna přeprošeni, zo bychu dobyćerjow počesćili. Znatu wjes w Bórkowskim zarjedźe běchu za to wu­zwolili, dokelž bě před třomi lětami 10. krajne wubědźowanje dobyła. Wot lěta 1997 bě Dešno štyri króć wokrjesny dobyćer, 2020 dósta samo złotu medalju jako jedna z najlěpšich wsow 26. zwjazkoweho wubědźowanja. We wobłuku mytowanskeho zarjadowanja su wozjewili, zo zastupuje Dešno Němsku sobu na podobnym europskim wurisanju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND