„Serbske šmóratko“ za dźesać abo samo hižo pjeć lět

póndźela, 05. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Technologiski demonstrator: Serbski powjerchDaniel Zoba Technologiski demonstrator: Serbski powjerchDaniel Zoba

Budyšin (SN/bn). Internetny forum Załožby za serbski lud Digiserb bě z hosćićelom přednoška a diskusije „Serbske šmóratko – móžnosće, staw a wizija“, wotmětymaj minjenu srjedu na mjeztym dospołnje w hornjoserbšćinje posłužujomnej platformje Jitsi. Społnomócnjeny załožby za digitalizaciju Daniel Zoba předstaji něhdźe 20 zajimcam na přikładźe swójskeho mobilneho telefona, kak hodźało so „serbske šmóratko“ přichodnje maćernorěčnje zarjadować a posłužować. „Šmóratko je a wostanje nadal najwažniši nastroj za wužiwanje digitalnych poskitkow. Idealnje by było, hdyž móhli wšitke kroki wot zaswěćenja hač k hasnjenju serbsce přewjesć, štož by wutworjenju rěčnych rumow tež we wirtuelnym swěće polěkowało“, Zoba podšmórny. Zo njejedna so wo prostu wiziju dopokaza wón na zakładźe posłužowanskeho powjercha dźěłoweho systema ­LineageOS, kotrež złožuje so jako dźěl tak mjenowaneho opensource-projekta na software Android. Julian Nyča a Gregor Wieczorek běštaj přełožkaj za standardne aplikacije do hornjo- resp.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND