Sokoljo z Ralbic w Radworju dobyli

póndźela, 05. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Přećiwo koparjam z Pančic-Kukowa móžachu Ralbičanscy hrajerjo po zazběhowej poražece 0:1 z 1:0 dobyć a z tym hišće sčasom na dobyćerski puć wotbočić. Rozsudne wrota docpě Robert Statnik w poslednjej mjeńšinje.  Foto: Maik Brězan Přećiwo koparjam z Pančic-Kukowa móžachu Ralbičanscy hrajerjo po zazběhowej poražece 0:1 z 1:0 dobyć a z tym hišće sčasom na dobyćerski puć wotbočić. Rozsudne wrota docpě Robert Statnik w poslednjej mjeńšinje. Foto: Maik Brězan

Ze 24. koparskeho turněra wo pokal Serbskeho Sokoła jako wobstatka jubileja

24. koparski turněr Serbskeho Sokoła je koparske mustwo starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki minjeny pjatk w Radworju dobyło. Nětko poda so wone jako zakitowar titula do jubilejneho 25. turněra. Tón budźe klětu 30. junija w Ralbicach we wobłuku swjedźenskeho lěta „100 lět sport w Delanach“. Potom swjeći mjenujcy Ralbičanske sportowe towarstwo swój wulki jubilej. Tajkemu je tuchwilu w Ra­dworju cyły tydźeń wěnowany. Tamniše sportowe towarstwo 1922 Radwor bě so lěto zašo załožiło. Při tutej składnosći běchu sej staru serbsku koparsku gardu přeprosyli.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND