„Dyrbiš ludźi z nosom na serbsku tematiku storčić“

srjeda, 07. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Złokomorowska bajkarka Monika Auer je zajimcam w tamnišej měšćanskej bibliotece zakłady serbskeje rěče a kultury posrědkowała.  Foto: Kerstin Bischoff Złokomorowska bajkarka Monika Auer je zajimcam w tamnišej měšćanskej bibliotece zakłady serbskeje rěče a kultury posrědkowała. Foto: Kerstin Bischoff

Lětni serial SN

8. dźěl

Załožba za serbski lud je loni idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.“ přewjedła. 27 projektow su w pjeć kategorijach z pjenježnym mytom 500 do 10 000 eurow mytowali. W našej lětnjej seriji předstajamy wubrane dobyćerske projekty, dźensa: „Natwar zběrki serbskeje literatury“.

Wot meje 2017 słuša Zły Komorow do serbskeho sydlenskeho ruma Braniborskeje. Tohodla widźi měšćanska biblioteka jedyn z hłownych nadawkow w tym, swój teritorialny wobstatk ze šěrokim poskitkom serbskeje literatury – beletristika, wěcna literatura, periodika – wudospołnić. 500 eurow su za to we wobłuku idejoweho wubědźowanja dóstali. Hižo loni w decembrje je nawodnica Złokomorowskeje měšćanskeje biblioteki Kerstin Bischoff prěni medijowy pakćik wo Serbach braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu dóstała (SN rozprawjachu). „Chcemy našu zamołwitosć chutnje brać. Je nam to wulke wužadanje, serbsku rěč a kulturu tudyšim ludźom jenož njezbližić, ale tež wožiwić“, rjekny Kerstin Bischoff.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND