Stworja dobre wuměnjenja

srjeda, 07. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Najwjetše twarske předewzaće w Slepjanskej kónčinje je tuchwilu nowo­twar gratownje Slepjanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Projekt bě wčera tema na posedźenju gmejnskeje rady.

Slepo (AK/SN). Nowotwar Slepjanskeje wohnjowoborneje gratownje je w lěćnych měsacach dale pokročował. Tole podšmórny nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Hruby twar kaž tež wukubłanska wěža stej hotowej. Mjeztym su so klinkerowe dźěła zahajili“, Seidlich rozłoži. W lěćnych měsacach bě wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) twarske nadawki we wobjimje 392 000 eurow přepodał. Gmejnska rada bě jeho za to społnomócniła. Spočatk tydźenja dojednachu so na městnosć za antenu decentralneho škričkowanišća wobory. Tohorunja póndźelu bě prěnje wuradźowanje wo elektroinstalaciji, kotruž přichodny tydźeń zahaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND