Poradźena proba za klětuši jubilej

srjeda, 07. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna z atrakcijow we wobłuku Ćišćanskeho wjesneho swjedźenja bě wubědźowanje gumijowych kačkow na wjesnej hrjebi.  Foto: Johann Tesche Jedna z atrakcijow we wobłuku Ćišćanskeho wjesneho swjedźenja bě wubědźowanje gumijowych kačkow na wjesnej hrjebi. Foto: Johann Tesche
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND