W Bóšicach swjeća lětsa jubilej

póndźela, 12. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Njeswačidle ma so nowe dźěćace přebywanišćo twarić. Gmejna Bóšicy ma być na financowanju wobdźělena.  Foto: Feliks Haza W Njeswačidle ma so nowe dźěćace přebywanišćo twarić. Gmejna Bóšicy ma być na financowanju wobdźělena. Foto: Feliks Haza

Bóšicy (SN/MiR). W Bóšicach wo­swjeća lětsa cyle wosebite lěto. Wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy) rjekny: „Je tomu dokładnje 777 lět, zo bu wjes prěni króć naspomnjena. Z tejele přičiny chcemy 8. oktobra swjećić.“ Tak witaja wot dopołdnja w jědnaćich při gratowni wohnjoweje wobory na rańše piwko. Na zažnym popołdnju přepoda-dźa wobornikam nowe wohnjowoborne awto. Tež ­požohnowanje awta ma so wotměć. Wětrowčan a wěcywustojny znajer wsy a cyłeje Njeswačanskeje gmejny, serbski žurnalist Manfred Laduš, přednošuje wo stawiznach Bóšic. Cyły dźeń móža so dźěći na wšelke wašnje zabawjeć a wječor budu reje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND