Projekt z ludnosću rozjimowali

wutora, 13. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

We Wuskidźi je planowane kolije přepołožić rozšěrjenja wuhloweje jamy dla. Wjesnjenjo, tak je wobydlerski dialog nětko pokazał, zwuraznjeja swoje wobmyslenja. W Rěčicach su wjeseli, zo ćahi dale wosrjedź wsy zastawaja.

Wuskidź (CK/SN). Z Rychwałdskeje jamy nima so wuhlo dospołnje wudobywać. Tola je planowane, ju na wuchod rozšěrić. Za to je trjeba, železnisku čaru z Choćebuza do Zhorjelca po 13 kilometrach mjez Běłej Wodu a Rěčicami přepołožić. Planowanja běchu hižo 2018 z wobydlerjemi rozjimowali, z čehož su prěnjotnu wariantu wuwili. Wolóženi běchu wobdźělnicy njedawneho wobydlerskeho dialog ze zastupjerjemi předewzaćow Němska železnica (DB) a LEAG w Rěčicach, zo maja ćahi tež dale wosrjedź wsy zastać. Dźeń na to we Wuskidźi so někotři so starosćichu, zo powjedźe žele­zni­ska čara přeblisko nimo jich ležownosćow a boja so wulkich poćeženjow hary, procha a střasenjow dla a z tym pomjeńšenja hódnoty jich imobilijow. Čujachu so zludani, zo njebuchu jich namjety k přepołoženju trasy wobkedźbowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND