Na Krabatowe wiki do Wojerec

wutora, 13. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica marketinga města Wojerecy Madeleine Matschke a čłonka marketingoweho towarstwa Belinda Grellmann (wotlěwa)  Foto: Kathrin Demczenko Nawodnica marketinga města Wojerecy Madeleine Matschke a čłonka marketingoweho towarstwa Belinda Grellmann (wotlěwa) Foto: Kathrin Demczenko

We Wojerecach so mjeztym 2. Krabatowe wiki přewjedu. Loni su prěnje tam přewšo wuspěšne byli. Nowe na lětušich wikach budźe, zo wotměja so we wobłuku lětušeho prěnjeho Krabatoweho tydźenja w Krabatowym regionje.

Wojerecy (KD/SN). Marketingowe towarstwo Swójbny region Wojerecy tele lěto 2. Krabatowe wiki organizuje, zo bychu w Starym měsće we Wojerecach na dušneho łužiskeho kuzłarja spominali. Powěsćowa figura Krabata kaž tež historsce dopokazana, Chorwat Jan Šajatović, staj po cyłym Krabatowym regionje znataj. Wiki zahaja njecyłej njedźeli so wotměwaceju Krabatoweho tydźenja. Organizaciju w horšći změje Krabatowe towarstwo, kotrež dźěła zhromadnje z marketingowym towarstwom Swójbny region Wojerecy. Wjeršk Krabatoweho tydźenja su mjez druhim 1. a 2. oktobra dźakny swjedźeń w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu a 3. oktobra dworowy swjedźeń na Krabatowym statoku w Jitku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND