Drastu sej na róli rólować

srjeda, 14. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Beate Müller je zajimcam minjenu njedźelu w Budyskej Wichmannowej štwórći na Schillowej předstajiła, kak so po starodawnym wašnju šaty róluja. Dźeń wotewrjeneho pomnika je wulku syłu zajimcow přiwabił. Te mějachu składnosć zachowanje nastroja z nakupom suweněra abo pjenježnym darom podpěrać.  Foto: Carmen Schumann Beate Müller je zajimcam minjenu njedźelu w Budyskej Wichmannowej štwórći na Schillowej předstajiła, kak so po starodawnym wašnju šaty róluja. Dźeń wotewrjeneho pomnika je wulku syłu zajimcow přiwabił. Te mějachu składnosć zachowanje nastroja z nakupom suweněra abo pjenježnym darom podpěrać. Foto: Carmen Schumann

Njedźelny dźeń wotewrjeneho pomnika syły zajimcow přiwabił

Budyšin (CS/SN). Lětuši dźeń wote­wrjeneho pomnika je najebać chłódne a pochmurne wjedro mnohich zajimcow do Budyšina wabił. Zajimcam, kotřiž so mjeztym wospjet na dźeń wotewrjeneho pomnika měrja, je stajnje a bóle wažne, sej wotkryć wosebitosće města. Wichmannowe sydlišćo bě so jako publikumowy magnet wopokazał. Beate Müller drje tam njebydli, tola kładźe wažnosć na to, swoje šaty w róli na Schillowej rólować. Zańdźenu njedźelu je wona zajimcam pokazała, kak so to po starodawnym wašnju čini. Za nju je to tež ­wěsta sentimentalita. Beate Müller róluje ruby a płachty, kotrež je wot wowki zdźědźiła. Jako dźěćo je z wowku w Rudnych horinach na rólu chodźiła. „Běše to rjany čas, a mějach swoju wowku přewšo rady“, wona praji. Wopytowarjo na dnju pomnika so runja jej dopominaja. Někotryžkuli wě, zo su w Budyšinje wjacore tajke nastroje měli, kaž Při Bělenišćach, Thomasa Mannowej abo Pawoła Njekowej hasy. Zo na Schillowej hišće tajku maja, njebě wjetšinje wopytowarjow znate.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND