W Delanach babylěćo swjećili

srjeda, 14. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Třidnjowske babylěćo w Ralbicach je lětsa, po dwulětnej přestawce, zaso syłu wopytowarjow přiwabiło. Wosebje zajimowali su so za stare ratarske mašiny, kotrež Koslowčan Rafael Vćelich zběra.  Foto: Konstantin Hrjehor Třidnjowske babylěćo w Ralbicach je lětsa, po dwulětnej přestawce, zaso syłu wopytowarjow přiwabiło. Wosebje zajimowali su so za stare ratarske mašiny, kotrež Koslowčan Rafael Vćelich zběra. Foto: Konstantin Hrjehor

Ralbicy (mbr/SN). Po dwulětnej přestawce, koronapandemije dla, wjeselachu so delanscy wobydlerjo zaso na třidnjowske babylěćo w Ralbicach. Wjesne towarstwo, wjesna rada, wohnjowa wobora a dalši pomocnicy běchu swjedźeń organizowali. Pjatk wotměchu wubědźowanje wohnjowych woborow pod swětłomjetakami. Najspěšniše mustwo mjez dwanaće cyłkami běše Sulšečanske, druhe najlěpše bě Salowske. Třeće městno wobsadźichu wobornicy ze Sernjan/Róžanta. Planowany wohnjostroj njehodźeše so płaćiwych wustawkow w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe dla bohužel přewjesć.

We wjac hač wobsadźenym stanje postrowištaj moderatoraj Denny Gloxyn a Maik Brězan sobotu hosći. Wšitke generacije běchu zaso do programa zapřijate. Tak prezentowachu mjez druhim Ralbičanske žony reju, z kotrejž seniorow napodobnjachu. A mužojo zbudźichu posměwk z widejom, zaběracym so z koronu zaběra. Hač do zažneho ranja rejowachu wopytowarjo w stanje po hudźbje DJja Rafaela Krala.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND