Reje Smjerdźečanow zawjeselili

štwórtk, 15. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Smjerdźečanska rejwanska skupina je tež lětsa zaso mnohich wopytowarjow přirodnych wikow w Stróži ze serbskimi rejemi zawjeseliła.  Foto: Carmen Schumann Smjerdźečanska rejwanska skupina je tež lětsa zaso mnohich wopytowarjow přirodnych wikow w Stróži ze serbskimi rejemi zawjeseliła. Foto: Carmen Schumann

Mjeztym 24. přirodne wiki w Stróži, w Malešanskej gmejnje, su zašły kónc tydźenja wospjet mnohich zajimcow na statok biosferoweho rezerwata ­přićahowali. Zarjadowarjo zličichu 3 900 hosći, mjez kotrymiž bě wulka ­syła Serbow, kotrež běchu z bliska ­a daloka­ přichwatali.

Stróža (CS/SN). Wopytowarjo wotkrychu sej minjenu sobotu poskitki regionalnych producentow a wikowarjow. Nimo pjekarja, rěznika a zahrodkarja su tam tež turistikarjo swoje poskitki předstajili. Dale bě składnosć sej pola korbarja, hornčerja abo kowarja produkty nakupić abo rjemjeslnikej cyle jednorje při dźěle přihladować. Mnozy ludźo zajimowachu so přeco zaso za rjemjeslnika, kiž kosu klepaše. Nimo toho bě mnohim wopytowarjam dobra přiležnosć w knižnych wudaćach Ludoweho nakładnistwa Domowina so zanurić, kotrež bě tam swójske stejnišćo natwariło. Wosebje požadane běchu tež produkty předewzaća „Serbski Konsum“ ze suweněrami, kotrež zawostajeja trajnu dopomnjenku na serbske temy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND