Wšitko derje wobličić

štwórtk, 15. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Planowane stejišćo za nowotwary trjeba dokładniše přemyslowanja

Njebjelčicy (JK/SN). Njebjelčanska gmejna planuje dale w Serbskich Pazlicach na ležownosći „Za cyrkwinskim pućom“ poskićeć zajimcam twarić dom. Tam maja nastać šěsć abo sydom jednoswójbnych domow. Zhromadnje z planowanskim běrowom CommunalConcept Peter Linke z Drježdźan zarjad tamniše stejišćo přihotuje. Po informacijach wjesnjanosty Andreja Bulanka (bjezstronjan) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady njeje po wuprajenju planowarja Petera Linki hišće doskónčnje jasne, kelko domčkow móhli tam dokładnje nastać. To wotwisuje wot toho, kelko spadkoweje wody ze stejnišća běži. Jeli so poradźi, zo kóžda jednotliwa ležownosć spadkowu wodu wotwjedźe, móhli tam sydom domow stajić. Jeli pak so centralny zběrnik, kiž by płaćiznu za ležownosće zwyšił, za spadkowu wodu twari, budźe tam městno za šěsć domow. Dotal hišće doskónčnje znate njeje, što budźe abo móhł kwadratny meter ležownosće płaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND