Bórze móžeš w synje přenocować

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Sobuwobhospodar Jitkowskeho Krabatoweho dwora Sven Helm (nalěwo) a architekt Wolfgang Kraus so wjeselitaj bórze twarić započeć móc. W pozadku je hospodarske twarjenje, w kotrymž maja městna k spanju w synje nastać.  Foto: Uwe Menschner Sobuwobhospodar Jitkowskeho Krabatoweho dwora Sven Helm (nalěwo) a architekt Wolfgang Kraus so wjeselitaj bórze twarić započeć móc. W pozadku je hospodarske twarjenje, w kotrymž maja městna k spanju w synje nastać. Foto: Uwe Menschner

Na Krabatowym dworje w Jitku, w ródnej wsy dobroćiweho kuzłarja, chcetaj wobhospodarjej Cornelia a Sven ­Helmec w regionje dotal njewšědnu móžnosć přenocowanja stworić.

Jitk (UM/SN). Z mjenom „Krabatowy dwór“ sadźetaj Helmec mandźelskaj znamjo za Krabatowy region, kotrehož centrum je Helmec statok jako znaty ratarski zawod. Wot lěta 2012, po Helly Helm, statok wobhospodaritaj. „Ratarskej produkciji, kotruž smój wobchowałoj a rozšěriłoj, smój z wutworjenjom jěchanskeho dwora přidatny powabk dałoj“, powěda Sven Helm. W tymle zwisku je dwór wosebje za přećelow koni kóždeje staroby přićahliwy. Zajimcy maja trening w jěchanju, dawaja swoje konje do pensije abo so na jěchanskich prózdninach wobdźěleja. Tež na ležownosći přenocować je hižo móžno, dotal pak jenož w swójskim bydlenskim mobilu abo stanje. Helmecy su tež pokiwy dali, hdźe móhli zajimcy w blišej wokolinje přebywanišćo namakać. „Přiwšěm su nam hosćo stajnje prajili, zo chcedźa rady pod krutej třěchu na našim statoku přenocować. A to chcemy bórze zmóžnić“, Sven Helm rozłožuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND