Pjenjezy za wobydlerjow wužiwać

wutora, 27. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejna chce srědki krajneje pawšale Swobodneho stata Sakska we Wulkich Zdźarach a Koblicach zaměrnje zasadźić. Tele pjenjezy słuža předewšěm k zesylnjenju wjesnych kónčinow. Tole je Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) njedawno na posedźenju gmejnskeje rady potwjerdźił. Gmejnscy radźićeljo su tuž jednohłósnje wobzamknyli, zo maja so něhdźe 3 600 eurow z tutych srědkow w mjenowanymaj wjeskomaj wužiwać. Z tutym postupowanjom su woni próstwje Hórnikečanskeje wjesneje rady z lětušeho 20. julija wotpowědowali.

We Wulkich Zdźarach chcedźa na ­mostowym wobłoženju přez Čornicu štyri metalowe ornamenty w formje ­kołpa připrawić. Za předźěłanje a popi­sanje wotewrjeneho železniskeho woza budu čerstwu barbu wobstarać. Lora ­steji při wjesnym zachodźe do Wulkich ­Zdźarow ze směra Wojerecy. Před ewangelskej cyrkwju je předwidźane třěchu kole­sowarskeje a pućowanskeje chaty do­twarić.

Dalše pjenjezy su za naprawu w Koblicach wotpohladane. Tam chce wjesna rada přestrjeń něhdźe třoch kwadratnych metrow při starej hašerni plestrować dać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND