Přednošk je wabjacy był

wutora, 27. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zwiski mjez Minakałom a Ochranowom njejsu dźensa hižo nošne

Minakał (CS/SN). Wosebity poćah, kotryž Minakał z Ochranowom zwjazuje, běše zańdźeny pjatk tema derje wopytaneho přednoška w Minakałskej cyrkwi. Dr. Lubina Malinkowa rysowaše, zo běše Ochranow, kotryž bu před 300 lětami załoženy, tehdy jara dynamiske městno. Ludźo wšak putnikowachu tam z nabožneho přeswědčenja a wzachu je do swojich wsow sobu: Tu su potom domjace kruhi, tak mjenowane society załožili, kotrež wopřijachu dźesać do 130 wo­sobow. Mnozy zemjenjo kaž Friedrich Caspar von Gersdorf, kiž bě wobsedźer ležownosćow wokoło Klukša a Lichanja, su Ochranowske hibanje podpěrali. 1738 su Klukšanski seminar załožili, w kotrymž wukubłachu fararjow na polu pietistiskeje nabožiny. Z tohole seminara je wuchadźał farar Johann Benada, kotryž skutkowaše wot lěta 1744 hač do 1770 w Minakale. Wón bě so sylnje za Ochranowske hibanje zasadźował a mnohe spisy do serbšćiny přełožował kaž Zinzendorfowe narěče na diasporu. Tehdy mjenujcy běchu měnjenja, zo njemóža wšitcy, kotřiž Ochranowskej wučbje přiwisuja, so tež w Ochranowje zasydlić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND