Dźěłarnička z kwisom a dźiwadłom

póndźela, 10. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźiwadłowe předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana leći do dowola“ z Juliju Klingnerec bě  minjenu sobotu w Hodźiju zakónčacy wjeršk lětušeje dźěłarnički Serbskich Bjesadow.  Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa Dźiwadłowe předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana leći do dowola“ z Juliju Klingnerec bě minjenu sobotu w Hodźiju zakónčacy wjeršk lětušeje dźěłarnički Serbskich Bjesadow. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

Hodźij (GH/SN). Serbska Bjesada Hodźijskeje ewangelskeje wosady je minjenu sobotu lětušu dźěłarničku ewangelskich Bjesadow přihotowała. Přeprošenje bě něšto wjace hač 20 čłonow z Bukec, Rakec a wězo z Hodźija sćěhowało. Ale tež z Budyšina a z Ketlic su zajimcy přichwatali. A z Evanom Bleaklyjom, kotryž europske rěče studuje, so samo Američan na dźěłarničce wobdźěli.

Superintendent Chrystof Rummel zahaji dźěłarničku z nutrnosću. W swojim prědowanju warnowaše wosebje před přiběracym naročnym myslenjom ludźi. Na to informowachu so wobdźělnicy wo aktualnym stawje wuwića přełožowanskeje software z němčiny do hornjoserbšćiny. Olaf Langner bě kompetentny rozprawjer. Wón přewodźeše w poslednich lětach wuwiće programa „Sotra“ a woprowaše za to wjele hodźin swojeho časa. Jeho přinošk wo programomaj „Soblex“ a „Sotra“ nadeńdźe mjez připosłucharjemi wulki zajim. Přitomni mějachu telko prašenjow, zo dyrbjachu samo planowanu přestawku wupadnyć dać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND