Přichod w nowych rukach

póndźela, 10. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Popłatki za wopłóčki při Klóšterskej wodźe wostanu dale stabilne

Wudwor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) zarjaduje so 2023 do Kamjenskeho zaměroweho zwjazka za pitnu wodu. Wšitke trěbne kroki za to zamołwići tuchwilu zwoprawdźeja. Tole podšmórny předsyda AZV Sebastian Hein na naprašowanje. „Přichod zaměroweho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je z přistupom ke Kamjenskemu zwjazkej zaručeny. Tón wu­twori za to swójske zjawne zarjadnišćo za AZV“, Hein rozłoži.

W septembrje chcychu wobydlerjow wo rozpušćenju AZV a jeho přerjado­wanju do zaměroweho zwjazka za pitnu wodu informować. Tež lětne wotzamknjenje 2021 chcychu wobkrućić. Ale w septembrje ­žane posedźenje AZV přewjedli njejsu, tež w oktobrje žane njebudźe.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND