Zajim za dokumentami žada sej rozrisanje

póndźela, 10. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (JK/SN). Dokumenty a podłožki zarjadnistwa maja so po zakonju wěsty čas składować a wotkładuja so zwjetša w archiwach. Tak hodźa so pozdźišo trěbne podłožki abo wopisma zaso wužiwać abo za kontrole předpołožić. Wosebje podłožki nastupajo wosobowe daty wobydlerjow su přeco zaso trěbne a maja so tak zachować, zo hodźa so stajnje zaso wužiwać. Tak je tež pola zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ w Pančicach-Kukowje. Tam su samo štyri archiwy, jedyn za wosobowe daty, za twarske dokumenty, archiw komornistwa a pinčny archiw, w kotrymž chowaja podłožki nastupajo komunalne dźěło a protokole posedźenjow gmejnskich radow a zarjadniskeho zwjazka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND