Noweho přirjadnika wuzwolili

wutora, 11. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Z personalnymi naležnosćemi je so Budyski wokrjesny sejmik na swojim wčerawšim posedźenju zaběrał. Tak je předsyda frakcije SPD Gerhard Lemm Uda Wićaza (CDU) jako noweho krajneho radu spřisahał.

Budyšin (CS/SN). W dalšim rozsudźe běchu wokrjesni radźićeljo Jörga Szew­czyka za přirjadnika z jednaćelskim wobłukom 1 krajnoradneho zarjada wuzwolili. Za njeho hłosowaše 62 radźićelow z haj, jědnaće z ně a sedmjo so hłosa wzdachu. Sewczyk je dotalny nawoda wokrjesneho financneho zarjadnistwa a wukonja nawod nutřkowneho serwisa komisarisce. Nowe zastojnstwo wón 1. nowembra ­nastupi. Do jeho zamołwitosće słušeja nimo mjenowaneju dale zarjad za twarjenja a ležownosće, zarjad za wukrajnikow, žiwidła wobstražowacy a weterinarny zarjad kaž tež šulski, młodźinski a strowotniski zarjad.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND