Na kermušnych wikach nowe wobliča witali

wutora, 11. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sadowcowy fachowc Klaus Schwartz je předwčerawšim w Slepom zwěsćił, kotre družiny jabłukow běchu wopytowarjo sobu přinjesli.  Foto: Jost Schmidtchen Sadowcowy fachowc Klaus Schwartz je předwčerawšim w Slepom zwěsćił, kotre družiny jabłukow běchu wopytowarjo sobu přinjesli. Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). Kermušu kaž w knize móžachu předwčerawšim při najrjeńšim nazymskim wjedrje z wikami, přehladku jabłukow, poradźowanjom wo hribach a z dujerskej hudźbu Rakečanskich muzikantow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje swjećić. 30 wikowarjow tam swoje wudźěłki poskićowaše. Sadowcowy fachowc Klaus Schwartz z Lubija měješe hižo dopołdnja ruce połnej dźěła, zo by wot wopytowarjow sobu přinjesene družiny jabłukow zwěsćił. Nimo toho bě wón přehladku z 240 družinami jabłukow na žurli SKC natwarił. Tež hribowy fachowc Uwe Bartholomäus bě cyły dźeń jara požadany. Wot njeho wopytowarjo mjez druhim zhonichu, zo hač do spočatka septembra suchoty dla scyła žane hriby njerosćechu. Po mócnym dešćowanju pak so połoženje na to změni. 60 družin hribow bě wón sobu do SKC přinjesł a wopytowarjo so cyły čas za nje zajimowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND