Rada swójske stejišćo přihotuje

srjeda, 12. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wot kabineta njedawno na posedźenju w Budyšinje schwalena šesta rozprawa statneho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu bě wčera předmjet posedźenja Rady za serbske naležnosće Sakskeje.

Drježdźany (SN). Po lětnjej přestawce a wjacorych dźěłowych posedźenjach zetka so Rada za serbske naležnosće Sakskeje na wčerawšej wutorje znowa w rumnosćach Sakskeho krajneho sejma w Drježdźanach. Pod nawodom amtěrowaceho předsydy Marka Klimana zaběrachu so radźićeljo mjez druhim ze šestej rozprawu statneho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu, kotraž bě so na njedawnym posedźenju kabineta w Budyšinje schwaliła a nětko parlamentej předpołožiła, kaž z nowinskeje zdźělenki gremija wuchadźa. Z wida Serbskeje rady so wšelake temowe wobłuki w rozprawje jenož njedospołnje wotbłyšćuja, čehož­dla chcedźa radźićeljo swójske stejišćo k rozprawje wudźěłać a je we wobłuku wobjednanja rozprawy w přisłušnym wuběrku krajneho parlamenta zapósłancam a zjawnosći předstajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND