Problem wudawkow dla

štwórtk, 13. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Financne ćeže z hišće wyšim wokrjesnym wotedawkom njerozrisaja

Budyšin (CS/SN). Budyski wokrjes dotal špatnje hospodarił njeje. To wotbłyšćuje so w zadołženju 84 eurow na wobydlerja. Rezerwy pak budu hač do kónca přetrjebane. To staj nowy krajny rada Udo Wićaz (CDU) a dotalny komornik Jörg Szew­czyk předwčerawšim na nowinarskej rozmołwje zwěsćiłoj. Njeje problema dochody nastupajo, ale tajki wudawkow dla. Wosebje bědźić ma so wokrjes ze stupacymi socialnymi wudawkami. Změny w socialnym zakonjedawstwje njejsu dosć předwobličene byli. Na kóncu pak su to wšelake přičiny: powšitkownje stupace płaći­zny, wuwiće tarifow, situacija cyłkowneje towaršnosće a předewšěm postup ličbow padow, kotryž je dołženy wyšej ličbje ludźi, kotřiž maja prawo na podpěru stata. Wosebity efekt zwěsća, dokelž ćěkancy z Ukrainy status požadarjow azyla nimaja. Jich pak ma wokrjes nastupajo Hartz IV, w młodźinskej pomocy a při hladanju a strowotniskim staraćelstwje wobkedźbować. Lětsa je Budyski wokrjes dohromady hižo wjace hač štyri miliony eurow wjace za socialne wukony wudał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND