Spjatnišćo ma rezerwatej přisłušeć

štwórtk, 13. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Po rozsudźe Łazowskeje gmejnskeje rady ma spjatnišćo pola Łaza přichodnje biosferowemu rezerwatej Hornjołužiska hola a haty přisłušeć. Foto: LMBV/Steffen Rasche Po rozsudźe Łazowskeje gmejnskeje rady ma spjatnišćo pola Łaza přichodnje biosferowemu rezerwatej Hornjołužiska hola a haty přisłušeć. Foto: LMBV/Steffen Rasche

Łaz (AK/SN). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty móže so na teritoriju Łazowskeje gmejny rozšěrić. Přichodnje ma jemu tež spjatnišćo Łaz II přisłušeć. Wjetše wobłuki w jeho zapadnym dźělu wupisaja jako škitne pasmo II. Na kupach płaći potom škitne pasmo I. Wone nimaja so na žanežkuli wašnje wužiwać a su wosebje škitane. Tomu je wjetšina Łazowskeje gmejnskeje rady předwčerawšim na swojim posedźenju přihłosowała. Wuměnjenje je, zo njejsu saněrowanske naprawy w zwisku z brunicu wohrožene, rjekny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Slěborny a Mortkowski jězor wot rozšěrjenja potrjechenej njejstej. Na to su so gmejna, zarjadnistwo biosferoweho rezerwata a wjesni radźićeljo dojednali. Wobaj jězoraj chce sej komuna za turistiske wuwiće wobchować. „Naš zaměr je, zo móža zaso čołmiki po jězoromaj jězdźić a zo za to tež małe přistawnišćo twarimy. Woboje by jenož we wobmjezowanej měrje móžno było, byštej-li jězoraj biosferowemu rezerwatej přisłušałoj“, Leberecht rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND