Wustawki, lisćiny a lutowanje

štwórtk, 13. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wo zarunanju zastupowaceho wjesnjanosty diskutowali

Worklecy (JK/SN). Wjacore wustawki maja so w čłonskich gmejnach zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ znowa wobzamknyć. K tomu je zarjadnistwo zwjazka wot fachowcow wotpowědne naćiski wudźěłać dało, wo kotrychž gmejnske rady wuradźuja a je wobzamknu. Tak tež we Worklecach. Na minjenym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady jednachu radźićeljo wo naćisku k zarunanju čestnohamtskeho dźěła w gmejnje. Wosebje dźěše wo to, kak měł so zastupowacy wjesnjanosta w padźe zastupa prěnjeho muža gmejny zastopnjować. K diskusiji steješe po naćisku pak pawšalne zarunanje 100 eurow wob měsac abo dwanaće eurow na aktiwnje dźěłanu hodźinu. Zarunanje dźěła zastupowaceho wjesnjanosty wšak hakle po štyrjoch tydźenjach w tutej funkciji do prašenja přińdźe.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND