Prewenciju nazornje dožiwjeja

štwórtk, 13. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Z wosebitymi nawočemi móžachu Wojerowscy šulerjo tele dny nazhonić, kak so nadměrny konsum alkohola wuskutkuje.  Foto: Silke Richter Z wosebitymi nawočemi móžachu Wojerowscy šulerjo tele dny nazhonić, kak so nadměrny konsum alkohola wuskutkuje. Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Wyši šulerjo z Wojerec dožiwjeja tuchwilu wjacore móžnosće sobuskutkowanja we wobłuku prewenciskeho tydźenja přećiwo wotwisnosći. Zazběh bě spočatk tydźenja we Wojerowskim kinje. Tam njestejachu jenož filmy na dnjowym porjedźe, ale tež praktiske nazhonjenja. Tak mějachu so šulerjo z wosebitymi nawočemi na parcours podać a móžachu so na te wašnje čuć, kaž zo bychu přewjele alkohola pili. Při tym runowahu dźeržeć scyła tak jednore njebě. Dalša stacija bě wuhotowana kaž twarnišćo, hdźež šulerjam hódnoty žiwjenja sposrědkowachu a na strachi wotwisnosće skedźbnjachu.

Wutoru předstajichu w młodźinskim klubje „Ossi“ dźiwadłowu hru kołowokoło přećelstwa. Wčera móžachu so šulerjo powołanskeho šulskeho centruma „Konrad Zuse“ z wot wotwisnosće potrjechenymi rozmołwjeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND