Kupjel steji zaso na hračkach

póndźela, 17. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dokelž so Budyski wokrjes a město Kamjenc prawje dojednać njemóžetej, je přichod Kamjenskeje haloweje kupjele zaso dospołnje njejasny.  Foto: Archiw SN/Uwe Menschner Dokelž so Budyski wokrjes a město Kamjenc prawje dojednać njemóžetej, je přichod Kamjenskeje haloweje kupjele zaso dospołnje njejasny. Foto: Archiw SN/Uwe Menschner

Plany za nowu kupjel w Kamjencu so po wšěm zdaću dale dlija. Nětko je so Kamjenska měšćanska rada na wurjadnym posedźenju znowa z tutej temu zaběrała.

Kamjenc (BG/SN). Wustróžane wobliča běchu tele dny na wurjadnym posedźenju Kamjenskeje měšćanskeje rady widźeć. Wutwar a rozšěrjenje Kamjenskeje haloweje kupjele stejitej zaso na hračkach. Dotalne planowanja móhli tuž bórze zaso makulatura być. Po posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika 10. oktobra je so połoženje mjenujcy změniło. Kaž wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) rjekny, njewotpowěduje namjet krajneho rady Uda Wićaza (CDU) dojednanjam z městom Kamjencom. Tohodla je Dantz wurjadne posedźenje měšćanskeho parlamenta zwołał.

Zo ma so kupjel přetwarić, bě wokrjesej jako wobsedźerjej jasne. Tež město so k ponowjenju wuznawa, zo móhła so płuwanska wučba za šule wokrjesa zaručić. Tež spěchowanje zdaše so jasne być a město Kamjenc bě zwólniwe, swójski podźěl zaručić. Nětko pak so wokrjes we wobłuku zaměroweho zwjazka na inwesticiji njewobdźěli, ale přewostaji městu kóžde lěto přiražku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND