Nadróžne wobswětlenje njehasnu

póndźela, 17. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Sulšecy (AK/SN). Swój lětuši hospodarski plan budźe město Kulow kaž planowane zwoprawdźić móc. Tole rjekny měšćanosta Markus Posch (CDU) na zašłym po­sedźenju měšćanskeje rady w Sulšecach. Jako běchu etat zdźěłali, ličichu za 2022 z deficitom 157 000 eurow. Mjeztym je wotwidźeć, zo změja pod smužku samo pozitiwny wuslědk.

„Najwjetša změna je, zo mamy 270 000 eurow wjace dochodow hač planowane“, rozłoži komornik Mathias ­Kockert. Wot Swobodneho stata Sakskeje dósta město koronowu přiražku 473 000 eurow. Wotličić pak dyrbja ju tak, jako bychu ju z přemysłoweho dawka dóstali. To woznamjenja mjenje klučowych připokazanjow. Přiwšěm bě přiražka jara pomocliwa, tak Kockert.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND