Bronza při WM za SZŠ Worklecy

wutora, 18. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zady wotlěwa: Ben Šmit (SJC), Magnus Richter, Alexander Wolf, Antonio Gruber (wšitcy Sokoł R/H), Benedikt Šuster, trenar Tadej Cyž; prědku wotlěwa: Metod Pawlik (SJN), wrotar Oskar Liebold (Sokoł), Ludwig Jakubaš (SJC), Pius Čornak (SJN), Syman Šmit (Sokoł) Foto: Tadej Cyž Njebjelčanski Zady wotlěwa: Ben Šmit (SJC), Magnus Richter, Alexander Wolf, Antonio Gruber (wšitcy Sokoł R/H), Benedikt Šuster, trenar Tadej Cyž; prědku wotlěwa: Metod Pawlik (SJN), wrotar Oskar Liebold (Sokoł), Ludwig Jakubaš (SJC), Pius Čornak (SJN), Syman Šmit (Sokoł) Foto: Tadej Cyž Njebjelčanski

Cyłkownje 20 zakładnych šulow z Budyskeho wokrjesa je so minjeny štwórtk na koparskim turněrje w Budyšinje wobdźě­liło. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje wojowachu šulske cyłki wo swětowe mišterstwo zakładnych šulow. Zhromadnje z wokrjesnym sportowym zwjazkom a Zapadołužiskim koparskim zwjazkom (WFV) běše tydźenik Wochenkurier hłowny wuhotowar a iniciator tutoho koparskeho wubědźowanja. Mustwa přijědźechu mjez druhim z Wojerec, Wóslinka, Rakec, Radeberga a Kamjenca. Tež šulske mustwa z Radworja, Kulowa a Worklec na Młynkec łuce za bulom honjachu. W předpolu turněra bě so kóždej šuli jedyn kraj přilosował. Tak nastupi Serbska zakładna šula „dr. Marja Grólmusec“ Radwor za Japansku, Krabatowa zakładna šula Kulow wojowaše za Portugalsku a Serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ Worklecy nastupi w skupinje A za Uruguay. W štyrjoch staflach so dypkownje w 9.30 hodź. předkoło zahwizda. Po modusu „kóždy přećiwo kóždemu“ wojowachu šulerjo w zestawje pjeć hrajerjow a jedyn wrotar na štyrjoch hrajnišćach wo dypki.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Zady wotlěwa: Ben Šmit (SJC), Magnus Richter, Alexander Wolf, Antonio Gruber (wšitcy Sokoł R/H), Benedikt Šuster, trenar Tadej Cyž; prědku wotlěwa: Metod Pawlik (SJN), wrotar Oskar Liebold (Sokoł), Ludwig Jakubaš (SJC), Pius Čornak (SJN), Syman Šmit (Sokoł) Foto: Tadej Cyž Njebjelčanski
W přestawkach podpěrachu serbscy koparjo najwšelakoriše kraje a šule. Koparjo při sćoplenju
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND