Poskićuja zjawne zarjadowanja

srjeda, 19. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hórnikecy (KD/SN). Kubłanišćo a zetkanišćo Hórnikečanski transferny rum domizna organizuje wotnětka zarjadowanja za zjawnosć. Tole zdźěli jeho nawoda Frank Hirche. Prěnje tajke zaběraše so njedawno z prašenjom, kak ludźo indiwidualnje, kolektiwnje a kulturnje domiznu namakaja a kotre nazhonjenja wo tym su rozdźělne generacije wot časa po Druhej swětowej wójnje hač do přitomnosće činili. Wo tym wědomostnicy před publikumom diskutowachu.

Literarny wědomostnik a sobudźěłaćer transferneho ruma dr. Jörg Bernig rjekny, zo buchu we Łužicy ludowe skupiny tam a sem suwane, kotrež dyr­bjachu zhromadne žiwe być a to derje zdokonjachu. Stawiznar dr. Peter Becher z Mnichowa dopominaše na to, kak dyrbjachu ludźo po Druhej swětowej wójnje z nowymi susodami žiwi być, bjez toho zo bychu jich rěč rěčeli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND