Dny hač k jubilejej nětko liča

póndźela, 24. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež maskotka Kami bě sobotu na Kamjenskim torhošću, hdźež zahajichu countdown k 800. róčnicy města. Dźensa dopołdnja pak je časnik přeco hišće 800 dnjow pokazał a nic 798 (mały wobraz).  Foto: Bernd Goldammer Tež maskotka Kami bě sobotu na Kamjenskim torhošću, hdźež zahajichu countdown k 800. róčnicy města. Dźensa dopołdnja pak je časnik přeco hišće 800 dnjow pokazał a nic 798 (mały wobraz). Foto: Bernd Goldammer

Z wulkej party countdown hač k 800. róčnicy města zahajili

Kamjenc (BG/SN). Tysacy ludźi dožiwi sobotu na Kamjenskim torhošću swjedźeń, z kotrymž zahajichu poslednje 800 dnjow hač k jubilejej składnostnje 800. róčnicy Lessingoweho města. Wosebity časnik nad hłownym zachodom do radnicy dny nětko wróćo liči, doniž njebudu w lěće 2025 podawk swjećić móc. .

Sobotu popołdnju stejachu přede­wšěm swójby w srjedźišću. Přetož k zahajenju wustupi „Kamenz can Dance“. Je to hižo wjacore lěta trajacy rejwanski projekt dźěći a młodostnych, kotřiž swojich přihladowarjow stajnje znowa zahorjeja. Mjeztym je projekt kruty wobstatk kulturneho žiwjenja města.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND