Namołwjeja ławki wotstronić

srjeda, 26. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MWj). Z njewšědnej próstwu je so tele dny Wojerowske měšćanske zarjadnistwo na swojich wobydlerjow wobroćiło. Přičina je, zo su ludźo w zašłosći na měšćanskich pohrjebnišćach wjetšu ličbu priwatnych ławkow nastajili a je zdźěla z rjećazami na štomy přizamknyli. „Wulka ličba ławkow z rozdźělnych materialijow, formow a barbow k jednotnemu a měrnemu wonkownemu wobrazej na kěrchowach njepřinošuje“, rěka w nowinskim zdźělenju města. Bóle problematiske je, zo su někotre ławki skóncowane abo kruće dosć njesteja. Z tym wobchadna wěstota hižo zaručena njeje. W padźe njezboža by město jako nošer po­hrjebnišća zamołwite było.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND