Nakupowanska nóc přiwabiła

wutora, 08. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Romantiske wobswětlenje fasadow Budyskich domow a zdźěla hižo z Ochranowskimi hodownymi hwězdami wupyšene hasy přiwabjachu sobotu mnohich wopytowarjow na Budysku nakupowansku nóc.  Foto: Carmen Schumann Romantiske wobswětlenje fasadow Budyskich domow a zdźěla hižo z Ochranowskimi hodownymi hwězdami wupyšene hasy přiwabjachu sobotu mnohich wopytowarjow na Budysku nakupowansku nóc. Foto: Carmen Schumann

Wuspěšnu dožiwjensku nóc – znajmjeńša hladajo na mnóstwo wopytowarjow – registrowachu wikowarjo ­minjenu sobotu w Budyskim nutřkownym měsće, hdźež witachu na 20. nakupowansku nóc „Romantica“.

Budyšin (CS/SN). Nakupowanska nóc ­Romantica, kotraž steješe pod hesłom „Shopping-safari“, přiwabi minjenu sobotu tysacy wopytowarjow do Budyšina. Sčasami bě na hasach a naměstach telko wopytowarjow, zo bě lědma móžne so dale pohibować. Při předawanišćach za napoje a kulinariske speciality nastachu dołhe čakanske rynki. W poskitku mějachu nimo dalšich napojow samo hižo dohodowne swětłe a čerwjene horce wino. Něhdźe 160 wobdźělenych wikowarjow so prócowaše, swojim hosćom něšto wosebite skićić, kaž na přikład črijowy dom Mutscher na Karla Marxowej, kiž bě swój wobchod jako dźungl wuhotował. Wša ­dekoracija pak njemóžeše zakrywać, zo su na Karla Marxowej mnohe wob­chody njewužiwane a prózdne.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Na fasadźe Serbskeho domu jewješe so serbske lipowe łopješko.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND