Zajim móhł wjetši być

wutora, 08. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Za nowotwarsku ležownosć w Serbskich Pazlicach pytaja hišće zajimcow

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo dlěši čas pla­nuje a přihotuje Njebjelčanska gmejna w Serbskich Pazlicach na ležownosći „Za cyrkwinskim pućom“ wjacore stej­nišća za jednoswójbne domy. Loni zahajene planowanje naby lětsa z prěnimi kalkulacijemi k ležownostnym płaćiznam jasniše kontury. Po tym zo bě jasne, zo nastanu w Serbskich Pazlicach sydom ležownosćow za nowe domy, je hłowny planowar, inženjerski běrow Commu­nalConcept Peter Linke z Drježdźan, lětsa prěnje kalkulacije k přihotej, wotkry­wanju a z tym tež k płaćiznam za le­žownosće wozjewił. Jedna so při tym wo hrubu kalkulaciju, štož njeje zawěsće ­hišće doskónčna suma. Tuta budźe jasna, hdyž budu ležownosće wotkryte a nowym mějićelam k wobtwarjenju pře­podate.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND