Škody hodźa so wotstronić poručenje

srjeda, 09. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjes chce Sprjewiny hotel dale za požadarjow azyla wužiwać

Budyšin (SN). Kak po zapalerstwje w Sprjewinym hotelu w Budyšinje na­stupajo zaměstnjenje ćěkancow nětko dale póńdźe? Prašenje to, wo kotrymž je krajny rada Udo Wićaz (CDU) we wobłuku wurjadneho posedźenja Budyskeho wo­krjesneho sejmika předwčerawšim w sprjewinym měsće informował.

Pozdatny zapalerski nadpad na planowany kwartěr je wužadanja krajnoradneho zarjada Budyšin nastupajo zaměstnjenje požadarjow azyla hišće raz přiwótřił. Wokrjes pak při tym wostanje, bywši hotel jako kwartěr wužiwać chcyć. Dokelž dyrbja najprjedy škody wotstronić, so planowane terminy za wužiwanje přesunu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND