Wědu wo Serbach šulerjam zbližić

štwórtk, 10. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady bě na minjenym wuradźowanju bytostny deficit nastupajo sposrědkowanje wědy wo Serbach na němskich šulach w sprjewinym měsće zwěsćił. Tohodla su so čłonojo gremija na swojim wčerawšim posedźenju znowa z tematiku zaběrali.

Budyšin (CS/SN). Kubłanska referentka Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa tam rjekny, zo měło město jako nošer najwjace kubłanišćow so na šulske wjednistwa wobroćić, zo by je za naležnosć sensibilizowało. Rěčny centrum WITAJ je dźěłowe materialije k temowym ćežišćam powšitkowne, nałožki, mytiske bytosće a serbski Budyšin wuwił. Tónle material je předewšěm za 3. a 4. lětniki na němskich šulach nastał a předleži wot lěta 2020 sakskemu kultusowemu ministerstwu, zo by jón dowoliło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND