Tež w krizy nima hody ćma wostać

štwórtk, 10. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (CK/SN). Tež za Slepjansku gmejnu je energijowa kriza wulke wužadanje. Dotal płaćeše wona wob lěto 28 000 ­eurow za přetrjebu płuna w Němsko-Serbskim šulskim kompleksu. Tola zrě­čenje kónc lěta wuběži. Wot 2023 žada sej najpřihódniši z třoch poskićerjow ­za to płaćiznu 150 000 eurow. Přiwšěm maja narok, šulu ćopłu dóstać, tak ­wjesnjanosta Jörg Funda (CDU). Za milinu wudawa gmejna dotal lětnje 60 000 eurow. Za přichod liči Funda z tym, zo budźe to trójce telko. Nimo toho su ­přemysłownicy hižo připowědźili, zo přemysłowy dawk woteběra. Ze wšeho toho sćěhuje po słowach wjesnjanosty deficit něhdźe poł miliona eurow. „Z tym dyrbimy někak wobchadźeć. Dyrbimy dokładnje hladać, zo w lěće 2023 do­społnje přehlad wo gmejnskich naležnosćach njezhubimy“, Jörg Funda napo­minaše.

Zo by so tomu zadźěwało, ma dźěłowa skupina „Energijowo-awtarkna gmejna“ namjety k zdźěłanju energijoweho a klimoškitneho managementa předpołožić. Wutworjenje tutoho gremija bě gmejnska rada na swojim oktoberskim posedźenju z jednym napřećiwnym hłosom wobzamknyła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND