Kermuša generacije zwjazuje

póndźela, 21. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sulšečanscy młodostni su sobotu w Róžeńće tykancy spěwali. W Handrikec garaži móžachu so zhrěć a zaspěwachu za to serbske štučki.  Foto: Andreas Kirschke Sulšečanscy młodostni su sobotu w Róžeńće tykancy spěwali. W Handrikec garaži móžachu so zhrěć a zaspěwachu za to serbske štučki. Foto: Andreas Kirschke

Sulšečanscy młodostni nałožk tykancy spěwanja w Róžeńće pěstowali

Róžant (AK/SN). „Wjesele dźensa“, „Dobry wječor, maćerka“, „Palenc, palenc“ a podobnje klinčeše sobotu wječor před domami a statokami w Róžeńće. Sulšečanscy młodostni su kaž kóžde lěto wjesnjanow na předwječoru Delanskeje kermuše ze swojimi spěwami zawjeselili a za to tykanc, pjenjezy abo palenčk dóstali. To bě takrjec znapřećiwjenje za wopyt Róžeńčanskich młodostnych wječor do Kulowskeje kermuše w Sulšecach. „Tři abo štyri generacije so tónle nałožk hižo pěstuje“, powěda Feliks Šěn, kiž bě hač do 2017 předsyda towarstwa Sulšečanskeje młodźiny. Spočatnje su Sulšečenjo jenož před někotrymi statokami spěwali, dźensa činja woni to před wšitkimi. Něhdźe sto domjacnosćow woni tak wopytaja. Darjeny tykanc zjědźa stajnje nazajtra na swojej hłownej zhromadźiznje w Sulšecach. Zbytk bjeru sej sobu domoj, rozłoži Józef Bělk, dźensniši předsyda Sulšečanskeje młodźiny. W towarstwje maja dohromady 50 čłonow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND