Dwurěčnosć dale skrućić poručenje

wutora, 22. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Jens Baumann (stejo) rozjasni přitomnym komunalnym politikarjam a zastupjerjam institucijow móžnosće k zmysłapołnemu zasadźenju srědkow pawšalneho spěchowanja w gmejnach. Dobre přikłady k tomu wobsteja a su so na fachowym schadźowanju tež předstajili. Zajim za to bě dosć wulki.  Foto: Jan Kral Dr. Jens Baumann (stejo) rozjasni přitomnym komunalnym politikarjam a zastupjerjam institucijow móžnosće k zmysłapołnemu zasadźenju srědkow pawšalneho spěchowanja w gmejnach. Dobre přikłady k tomu wobsteja a su so na fachowym schadźowanju tež předstajili. Zajim za to bě dosć wulki. Foto: Jan Kral

Fachowe schadźowanje komunalnych politikarjow serbskeho sydlenskeho ruma nowe impulsy přinjesło.

Budyšin (JK/SN). Po dlěšej přestawce wotmě so minjeny pjatk w Budyskim krajnoradnym zarjedźe zaso fachowe schadźowanje komunalnych politikarjow a institucijow serbskeho sydlenskeho ruma. Na tajke posedźenja zwoła w nadawku krajneju radow Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Halena Jancyna samo na sebi kóždolětnje wjesnjanostku a wjesnjanostow wobeju wokrjesow. K tomu přidruža so sobudźěłaćerjo Serwisoweho běrowa za serbsku rěč z Wojerec a zamołwity wotrjadnik w Sakskim ministerstwje nutřkowneho dr. Jens Baumann. Minjeny pjatk so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik wobdźěli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND