Myta młodźinje

wutora, 06. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopicy (SN/bn). Wot lońšeho spožča towarstwo Syć za dźěło z dźěćimi a młodostnymi w Budyskim wokrjesu w Myto za młodźinski angažement. Wuznamjenjenje je zdobom „zjawne hódnoćenje“ prócy młodych wobydlerkow a wobydlerjow regiona w starobje do 27 lět na najwšelakorišich towaršnostnych, kulturnych a socialnych polach. Dźensa buchu wosom lětuši lawreaća wozjewjene.

Nimo młodźinskeho centruma Postkosmos we Wojerecach, młodźinsko-kulturneje skupiny FisMollSieben ze Załomja a młodźinskeje wohnjoweje wobory w Słonej Boršći je mjez mytowanymi cyłkami tež Njebjelčanski młodźinski klub. Wuznamjenjenja „pokazuja wjelorakosć, energiju a kreatiwitu, z kotrymiž młodostni ze swojimi čestnohamtskimi činitosćemi na dobro sobučłowjekow a towaršnostneho zhromadneho žiwjenja skutkuja. Jich aktiwity móžeja być z nastorkom, přikładom a motiwaciju za druhich, so sami towaršnostnje angažować“, we wopodstatnjenju spožčaceho towarstwa rěka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND