Susodna gmejna awto wotkupiła

wutora, 06. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bóšicy (MiR/SN). Jedyn z dnjowych dypkow zašłeho posedźenja Bóščanskeje gmejnskeje rady zaběraše so z nakupom ležownosće we Łušću. Tam je trjeba rjadować jězdźenje busa. Zo by so tón móhł bjez problema we wsy zawróćić a zaso ze wsy won na hłownu dróhu jěć, dyrbja jězdnju wutwarić. Tuž je wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy) z mějićelom ležownosće rěčał. Wobsedźer je gmejnje něšto kwadratnych metrow swojeho wobsydstwa předał. Gmejna ­běše swojeje winowatosće za wobchadnu wěstotu dla nuzowana, naležnosć rja­dować.

Před něšto tydźenjemi, dokładnje 8. oktobra, běše Bóščanska dobrowólna wohnjowa wobora wuhotowała wulki wjesny swjedźeń. Wšako swjećeše wjes 800. jubilej prěnjeho naspomnjenja. Při tej składnosći přepodachu wohnjowym wobornikam nowe hašenske awto. Wot toho časa steješe dotal wužiwane jězdźidło na ležownosći wjesnjanosty, hdźež na to čakaše, zo so něchtó za nje zajimuje a je kupi. Na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady Stanij Ryćer zdźěli, zo je jězdźidło předate. Susodna gmejna Njeswačidło je awto za 8 000 ­eurow kupiła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND