Wulki narodk z nowosću

srjeda, 14. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Loni hišće běštej w Smochčanskim narodku ze słomu wutykanej figurje widźeć. Lětsa wuměnja jej z drjewjanymaj figuromaj.  Foto: Sebastian Kieslich Loni hišće běštej w Smochčanskim narodku ze słomu wutykanej figurje widźeć. Lětsa wuměnja jej z drjewjanymaj figuromaj. Foto: Sebastian Kieslich

Prjedy hač patoržicu w cyrkwjach a njeličomnych domjacnosćach Boži narodk natwarja, něchtóžkuli hižo nětko za tym hlada, hač je z nim wšo w porjadku. Tež w Smochćicach je tole tele dny wažna tema.

Smochćicy (SN/MWj). Runja zašłymaj lětomaj natwarja tež lětsa patoržicu na dworje Smochčanskeho kubłanišća swjateho Bena wulki Boži narodk. Lětsa pak njewuhladaja wopytowarjo w nim ze słomu wutykanej klance jako swjateju Mariju a Józefa, ale z drjewa rězbarjenej figurje, kotrejž stej nimale tak wulkej kaž čłowjek. Stworił je figurje Žurčanski rězbar Alojs Šołta, kaž Smochčanske kubłanišćo w nowinskim wozjewjenju zdźěli. Projekt financuja z wunoška darowanskeje akcije, ke kotrejž bě Towarstwo přećelow a spěchowarjow Smochčanskeho kubłanišća namołwjało. Hač do 2. februara ­budu wšitcy přeprošeni, před narodkom k wosobinskemu rozpominanju pozastać. Nimo toho budźe wšědnje wot 8 do 17 hodź. móžno, sej Bethlehemsku ­měrowu swěcu sobu wzać, kotraž budźe w cyrkwi přistupna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND