Wotpočnišća lěpje wuhotuja

srjeda, 14. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bjerwałdski jězor: Za twarske dźěła gmejna nadawk přepodała

Hamor (AK/SN). Za ludźi z handikapom chce Hamorska gmejna Bjerwałdski jězor lěpje spřistupnić. Gmejnscy radźi­ćeljo na swojim zašłym posedźenju wotpowědny twarski nadawk we wobjimje 27 000 eurow fachowej firmje přepo­dachu. Na Hamorskim pobrjohu jězora ma při wuhladnišću blisko promenady wotpočnišćo bjez zadźěwkow nastać. ­Dale chcedźa při Klětnjanskim a Del­njowujězdźanskim pobrjohu městnosći ­zarjadować, hdźež móža so tež ludźo w chorobnym stole přidružić, kotřiž hewak za blidom sedźeć njemóža.

Na kotrych městnach maja nowe wotpočnišća nastać, je gmejna ze społnomócnjenej za zbrašenych Zhorjelskeho wokrjesa wothłosowała. Naprawy dóstanje gmejna ze sakskeho programa za twarjenje bjez zadźěwkow z 19 000 eurami spěchowane. Zbytk zapłaći komuna ze swójskeje kasy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND