Pomhaja w digitalnym swěće

srjeda, 14. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Gerhard Walter (nalěwo) a Ulrich Haugk staj tajkaj techniskaj pósłancaj a běštaj njedawno we Wojerowskej Kulturnej fabrice narěčenskaj partneraj senioram, kotřiž chcedźa so aktiwnje z digitalnym swětom rozestajeć.  Foto: Silke Richter Gerhard Walter (nalěwo) a Ulrich Haugk staj tajkaj techniskaj pósłancaj a běštaj njedawno we Wojerowskej Kulturnej fabrice narěčenskaj partneraj senioram, kotřiž chcedźa so aktiwnje z digitalnym swětom rozestajeć. Foto: Silke Richter

Pósłancy techniki přewodźeja we Wojerecach seniorow do moderneho swěta techniki a přez njón

Wojerecy (SiR/SN). Rěčne powěsće a fotowe appy tworić, abo cyle jednorje na wnučka zazwonić – mnozy starši dorosćeni čuja so z tabletom abo smartfonom spěšnje přežadani. Přez Center for Digital Innovation and Participation Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity nastawa w zhromadnym dźěle z towarstwami a organizacijemi tuchwilu po cyłej Sakskej wupřestrěwaca so syć podpěry, zo bychu runje tajkim problemam zadźěwać móhli, rozłožuje Niklas Weinhold, wědomostny sobudźěłaćer Drježdźanskeje TU.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND