Zwotkel wodu za jězor brać?

srjeda, 14. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nastupajo pohórnistwowy jězor Wjelcej je dr. Günther Seifert ze zwjazkarstwa Zeleny přichod Wjelcej (GZW) planowanske podłožki na njedawnym wobydlerskej zhromadźiznje w Prožymju rozjasnił.  Foto: Alianca za Wjelcej/Mike Kess Nastupajo pohórnistwowy jězor Wjelcej je dr. Günther Seifert ze zwjazkarstwa Zeleny přichod Wjelcej (GZW) planowanske podłožki na njedawnym wobydlerskej zhromadźiznje w Prožymju rozjasnił. Foto: Alianca za Wjelcej/Mike Kess

Wobydlerjo Prožymja su znaći za swoje spjećowanje přećiwo wšemu, štož někak z wudobywanjom brunicy we wokolinje a z wohroženjom domizny zwisuje. Jich wjes bu přelutowana. Nětko pak su nadměrnje překwapjeni, što ma so jako sćěh toho, zo energijowe přede­wzaće LEAG brunicu z druheho dźělneho wotrězka jamy Wjelcej-juh njewudobywa, w jich susod­stwje stać.

Za dźensa su krajni planowarjo Berlina a Braniborskeje zastupjerjow zarjadow, wobswětowych zwjazkow a komunalnych zarjadnistwow na tak mjenowany scoping přeprosyli. To zjawne zarjadowanje njeje. Skerje tam najprjedy wo to dźe, ćežišća za zahajacu so proceduru změny brunicoweho plana za jamu Wjelcej-juh zdźěłać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND