Wažny zwisk zaso wotewrjeny

štwórtk, 15. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore měsacy bě zwjazkowa dróha B 96 we Wulkich Ždźarach twarnišća dla dospołnje zawrjena. Mjeztym je puć zaso wotewrjeny.  Foto: Feliks Haza Wjacore měsacy bě zwjazkowa dróha B 96 we Wulkich Ždźarach twarnišća dla dospołnje zawrjena. Mjeztym je puć zaso wotewrjeny. Foto: Feliks Haza

Třeći twarski wotrězk zwjazkoweje dróhi B 96 dotwarjeny

Wulke Ždźary (AK/SN). Měsacy dołho dyrbjachu šoferojo mjez Budyšinom a Wojerecami we Wulkich Ždźarach wokołopuć na so wzać. Přičina bě, zo je Łazowska gmejna podłu zwjazkoweje dróhi B 96 wopłóčkowu syć do zemje kłasć dała. Nětko je třeći twarski wotrězk tohole wobšěrneho projekta mjez Kulowskej a Rachlowskej dróhu dotwarjeny. Spočatk zašłeho tydźenja su Hłownu dróhu asfaltowali. Kaž nawoda twarskeho zarjada Łazowskeje gmejny Jens Kieschnick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, wobchadoprawniski přikaz za­wrjenja zběhnu. Mjeztym wobchad po nowym puću hižo běži.

Wjeselo šoferow pak budźe jenož nachwilne. Přetož w nalěću 2023 chcedźa štwórty twarski wotrězk zahajić. Tón ma wot Rachlowskeje dróhi hač na kromu wsy do směra na Stróžu sahać. Po słowach Jensa Kieschnicka potom tohorunja přijězdy k jednotliwym ležownosćam přiměrja. Za štwórty twarski wotrězk dyrbja B 96 znowa dospołnje zawrěć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND