Hodowne wiki za swójby

wutora, 20. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z wjerškow Spekulaciusoweho spektakla w Kamjentnym domje běše koncert Franka Fröhlicha, kotryž zamóže z najjednorišimi srědkami wosebje młody publikum zapřijeć. Hač ze zhromadnym hodownym spěwom abo „pjekarskim orchestrom“ z dźěćimi z publikuma – wón kuzła přihladowarjam wosebity hodowny a hudźbny flair.  Foto: Karsten Richter Jedyn z wjerškow Spekulaciusoweho spektakla w Kamjentnym domje běše koncert Franka Fröhlicha, kotryž zamóže z najjednorišimi srědkami wosebje młody publikum zapřijeć. Hač ze zhromadnym hodownym spěwom abo „pjekarskim orchestrom“ z dźěćimi z publikuma – wón kuzła přihladowarjam wosebity hodowny a hudźbny flair. Foto: Karsten Richter

Budyšin (SN/bš/bn). Pod hesłom „Spekulaciusowy spektakl“ wuhotowaše towarstwo Kamjentny dom prěni raz zhromadnje z Budyskimi Wjacławskimi wikami wosebity program za swójby. Předwčerawšim předstaji na žurli domu klankowe jewišćo Hellwig inscenaciju „Heimlichkeiten in Kasperhausen“. „Hudźbny spektakl k sobučinjenju“ poskićeše Frank Fröhlich małym a wulkim wopytowarjam. Ze swojim programom „Wrótny hodowny pjekar“ zapřiješe Drježdźanski gitarist publikum, kotryž potom z hłosom, rukomaj a/abo nohomaj jeho animaciji zahoriće sćěhowaše. Na wšelakorych městnach zaspěwa popowy chór Kamjentneho domu mjezynarodne hodowne spěwy, kajkež zahra tež jako swj. Mikławš kostimowany Wrócławski nawěžny trubjer Tadeusz ­Nestorowicz na trompeće a dalšich dujerskich instrumentach, na kotrychž móžachu so zajimcy tež sami wuspytać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND